الأطباء

  1. Imad Absah, M.D.
   Imad Absah, M.D.
   1. Rochester, MN
  2. Michael J. Ackerman, M.D., Ph.D.
  3. Safia K. Ahmed, M.D.
   Safia K. Ahmed, M.D.
   1. Phoenix, AZ
  4. Edward S. Ahn, M.D.
   Edward S. Ahn, M.D.
   1. Rochester, MN
  5. Alaa Al Nofal, M.D., M.B.A.
  6. Ahmad H. Al-Huniti, M.D.
   Ahmad H. Al-Huniti, M.D.
   1. Rochester, MN
  7. Erin E. Alexander, D.O.
   Erin E. Alexander, D.O.
   1. Rochester, MN
  8. Wendy A. Allen-Rhoades, M.D., Ph.D.
  9. Peter C. Amadio, M.D.
   Peter C. Amadio, M.D.
   1. Rochester, MN
  10. Rebecca K. Ameduri, M.D.
   Rebecca K. Ameduri, M.D.
   1. Rochester, MN
  11. Nusheen Ameenuddin, M.D., M.P.H.
  12. Lezlie H. Andersen, M.D.
   Lezlie H. Andersen, M.D.
   1. Rochester, MN
  13. Jana L. Anderson, M.D.
   Jana L. Anderson, M.D.
   1. Rochester, MN
  14. Jason H. Anderson, M.D.
   Jason H. Anderson, M.D.
   1. Rochester, MN
  15. Katelyn R. Anderson, M.D.
  16. Elizabeth A. Armstrong, M.D.
  17. Grace M. Arteaga, M.D.
   Grace M. Arteaga, M.D.
   1. Rochester, MN
  18. Manuel Arteta, M.D.
   Manuel Arteta, M.D.
   1. Rochester, MN
  19. Samuel J. Asirvatham, M.D.
  20. R. Robert Auger, M.D.
   R. Robert Auger, M.D.
   1. Rochester, MN
  21. Dusica Babovic-Vuksanovic, M.D.
   Dusica Babovic-Vuksanovic, M.D.
   1. Rochester, MN
   2. Jacksonville, FL
  22. Drew Baker, M.D.
   Drew Baker, M.D.
   1. Rochester, MN
  23. Matthew L. Basiaga, D.O.
   Matthew L. Basiaga, D.O.
   1. Rochester, MN
  24. Julie M. Baughn, M.D.
   Julie M. Baughn, M.D.
   1. Rochester, MN
  25. Ellen M. Bendel-Stenzel, M.D.
  26. Jyoti Bhagia, M.D.
   Jyoti Bhagia, M.D.
   1. Rochester, MN
  27. Bridget K. Biggs, Ph.D., L.P.
  28. Marcie L. Billings, M.D.
   Marcie L. Billings, M.D.
   1. Rochester, MN
  29. Larry A. Binkovitz, M.D.
   Larry A. Binkovitz, M.D.
   1. Rochester, MN
   2. Phoenix, AZ
  30. Allen T. Bishop, M.D.
   Allen T. Bishop, M.D.
   1. Rochester, MN
  31. Uldis Bite, M.D.
   Uldis Bite, M.D.
   1. Rochester, MN
  32. R. Paul Boesch, D.O.
   R. Paul Boesch, D.O.
   1. Rochester, MN
  33. Erick D. Bothun, M.D.
   Erick D. Bothun, M.D.
   1. Rochester, MN
  34. Joline E. Brandenburg, M.D.
  35. Tanya M. Brown, Ph.D., L.P.
  36. Barbara K. Bruce, Ph.D., L.P.
  37. Jane E. Brumbaugh, M.D.
   Jane E. Brumbaugh, M.D.
   1. Rochester, MN
  38. Allison Cabalka, M.D.
   Allison Cabalka, M.D.
   1. Rochester, MN
  39. Meghan R. Cain, M.D.
   Meghan R. Cain, M.D.
   1. Rochester, MN
  40. Bryan C. Cannon, M.D.
   Bryan C. Cannon, M.D.
   1. Rochester, MN
  41. William A. Carey, M.D.
   William A. Carey, M.D.
   1. Rochester, MN
  42. Brian T. Carlsen, M.D.
   Brian T. Carlsen, M.D.
   1. Rochester, MN
  43. Adam Cassidy, Ph.D., L.P.
  44. Frank Cetta, Jr., M.D.
   Frank Cetta, Jr., M.D.
   1. Rochester, MN
  45. Rana Chakraborty, M.D., D.Phil.
  46. Asma J. Chattha, M.B.B.S.
  47. Heather M. Clark, Ph.D.
   Heather M. Clark, Ph.D.
   1. Rochester, MN
  48. Shelagh A. Cofer, M.D.
   Shelagh A. Cofer, M.D.
   1. Rochester, MN
  49. Christopher E. Colby, M.D.
  50. James E. Colletti, M.D.
   James E. Colletti, M.D.
   1. Rochester, MN
  51. Christopher A. Collura, M.D.
  52. Margarita M. Corredor, M.D.
  53. Carl H. Cramer, II, M.D.
   Carl H. Cramer, II, M.D.
   1. Rochester, MN
  54. Ana L. Creo, M.D.
   Ana L. Creo, M.D.
   1. Rochester, MN
  55. Paul E. Croarkin, D.O., M.S.
  56. Sheri Crow, M.D.
   Sheri Crow, M.D.
   1. Rochester, MN
  57. David J. Daniels, M.D., Ph.D.
  58. Lindsey D. Daon, M.D.
   Lindsey D. Daon, M.D.
   1. Rochester, MN
  59. Dawn Marie R. Davis, M.D.
  60. Jessica M. Davis, M.D.
   Jessica M. Davis, M.D.
   1. Rochester, MN
  61. Patrick G. Dean, M.D.
   Patrick G. Dean, M.D.
   1. Rochester, MN
  62. Joseph A. Dearani, M.D.
   Joseph A. Dearani, M.D.
   1. Rochester, MN
  63. Nadir Demirel, M.D., M.S.
  64. Chris C. Derauf, M.D.
   Chris C. Derauf, M.D.
   1. Rochester, MN
  65. Douglas P. Derleth, M.D.
   Douglas P. Derleth, M.D.
   1. Rochester, MN
  66. David R. Deyle, M.D.
   David R. Deyle, M.D.
   1. Rochester, MN
  67. Sherilyn W. Driscoll, M.D.
  68. Ben W. Eidem, M.D.
   Ben W. Eidem, M.D.
   1. Rochester, MN
  69. Yamen Ezaizi, M.D.
   Yamen Ezaizi, M.D.
   1. Rochester, MN
  70. Jennifer L. Fang, M.D.
   Jennifer L. Fang, M.D.
   1. Rochester, MN
  71. William A. Faubion, Jr., M.D.
  72. Asmaa Ferdjallah, M.D., M.P.H.
  73. Anthony L. Fine, M.D.
   Anthony L. Fine, M.D.
   1. Rochester, MN
  74. Phil R. Fischer, M.D.
   Phil R. Fischer, M.D.
   1. Rochester, MN
  75. Randall Flick, M.D., M.P.H.
  76. Robert J. Friedhoff, M.D.
  77. James T. Gaensbauer, M.D., M.S.
  78. Paul J. Galardy, M.D.
   Paul J. Galardy, M.D.
   1. Rochester, MN
  79. Patricio C. Gargollo, M.D.
  80. Dimitar K. Gavrilov, M.D., Ph.D.
  81. Ralitza H. Gavrilova, M.D.
  82. Waleed Gibreel, M.B.B.S.
   Waleed Gibreel, M.B.B.S.
   1. Rochester, MN
  83. Candace F. Granberg, M.D.
  84. Emmanouil Grigoriou, M.D.
  85. Alexander E. Gurfinkel, M.D.
  86. Donald J. Hagler, Sr., M.D.
   Donald J. Hagler, Sr., M.D.
   1. Rochester, MN
   2. Phoenix, AZ
  87. Dawit T. Haile, M.D.
   Dawit T. Haile, M.D.
   1. Rochester, MN
  88. DJ J. Hall, M.D.
   DJ J. Hall, M.D.
   1. Rochester, MN
  89. Christian Hanna, M.D., M.S.
  90. Julie L. Hanson, M.D.
   Julie L. Hanson, M.D.
   1. Rochester, MN
  91. Cynthia Harbeck-Weber, Ph.D., L.P.
  92. Tracy E. Harrison, M.D.
   Tracy E. Harrison, M.D.
   1. Rochester, MN
  93. Martha F. Hartz, M.D.
   Martha F. Hartz, M.D.
   1. Rochester, MN
  94. Sara Hassan, M.D.
   Sara Hassan, M.D.
   1. Rochester, MN
  95. Amara J. Heard Stittum, M.D.
  96. Julie K. Heimbach, M.D.
   Julie K. Heimbach, M.D.
   1. Rochester, MN
  97. Molly M. Herr, M.D.
   Molly M. Herr, M.D.
   1. Rochester, MN
  98. Daniel R. Hilliker, Ph.D., L.P.
  99. Marie C. Hogan, M.D., Ph.D.
  100. Jay H. Homme, M.D.
   Jay H. Homme, M.D.
   1. Rochester, MN
  101. Jim L. Homme, M.D.
   Jim L. Homme, M.D.
   1. Rochester, MN
  102. Pua E. Hopson, D.O.
   Pua E. Hopson, D.O.
   1. Rochester, MN
  103. Justin M. Horner, M.D.
   Justin M. Horner, M.D.
   1. Rochester, MN
  104. Kelly K. Horst, M.D.
   Kelly K. Horst, M.D.
   1. Rochester, MN
  105. Flora R. Howie, M.D.
   Flora R. Howie, M.D.
   1. Rochester, MN
  106. Andrea R. Huebner, Ph.D., L.P.
  107. Nate C. Hull, M.D.
   Nate C. Hull, M.D.
   1. Rochester, MN
  108. Katie N. Hunt, M.D.
   Katie N. Hunt, M.D.
   1. Rochester, MN
  109. W. Charles Huskins, M.D.
   W. Charles Huskins, M.D.
   1. Rochester, MN
  110. Samar H. Ibrahim, M.B., Ch.B.
  111. Michael B. Ishitani, M.D.
  112. Robert M. Jacobson, M.D.
   Robert M. Jacobson, M.D.
   1. Rochester, MN
  113. Jonathan N. Johnson, M.D.
  114. Katie L. Johnson, M.D.
   Katie L. Johnson, M.D.
   1. Rochester, MN
  115. Amie E. Jones, M.D.
   Amie E. Jones, M.D.
   1. Rochester, MN
  116. Avni Y. Joshi, M.D., M.S.
  117. Young J. Juhn, M.D., M.P.H.
  118. Robert J. Kahoud, M.D.
   Robert J. Kahoud, M.D.
   1. Rochester, MN
  119. Mohammed Karim, M.D.
   Mohammed Karim, M.D.
   1. Rochester, MN
  120. Maja Z. Katusic, M.D.
   Maja Z. Katusic, M.D.
   1. Rochester, MN
  121. Yu Kawai, M.D.
   Yu Kawai, M.D.
   1. Rochester, MN
  122. Gesina F. Keating, M.D.
   Gesina F. Keating, M.D.
   1. Rochester, MN
  123. Shakila P. Khan, M.D.
   Shakila P. Khan, M.D.
   1. Rochester, MN
  124. Kelsey M. Klaas, M.D.
   Kelsey M. Klaas, M.D.
   1. Rochester, MN
  125. Dani R. Klima, D.O.
   Dani R. Klima, D.O.
   1. Rochester, MN
  126. Denise B. Klinkner, M.D., M.Ed.
  127. Erin E. Knoebel, M.D., M.P.H.
  128. Mira A. Kohorst, M.D.
   Mira A. Kohorst, M.D.
   1. Rochester, MN
  129. Amy B. Kolbe, M.D.
   Amy B. Kolbe, M.D.
   1. Rochester, MN
  130. Brett A. Koplin, M.D.
   Brett A. Koplin, M.D.
   1. Rochester, MN
  131. Aaron J. Krych, M.D.
   Aaron J. Krych, M.D.
   1. Rochester, MN
  132. Esther H. Krych, M.D.
   Esther H. Krych, M.D.
   1. Rochester, MN
  133. Seema Kumar, M.D.
   Seema Kumar, M.D.
   1. Rochester, MN
  134. Leslie A. Kummer, M.D., M.P.H.
  135. Nadia N. Laack, M.D.
   Nadia N. Laack, M.D.
   1. Rochester, MN
  136. A. Noelle Larson, M.D.
   A. Noelle Larson, M.D.
   1. Rochester, MN
  137. Jocelyn R. Lebow, Ph.D., L.P.
  138. Brianna C. Leigh, M.D.
   Brianna C. Leigh, M.D.
   1. Rochester, MN
  139. Emily R. Levy, M.D.
   Emily R. Levy, M.D.
   1. Rochester, MN
  140. Robin M. Lloyd, M.D.
   Robin M. Lloyd, M.D.
   1. Rochester, MN
  141. Aida N. Lteif, M.D.
   Aida N. Lteif, M.D.
   1. Rochester, MN
  142. Brian A. Lynch, M.D.
   Brian A. Lynch, M.D.
   1. Rochester, MN
  143. Kenneth J. Mack, M.D., Ph.D.
  144. Theresa Madigan, M.D.
   Theresa Madigan, M.D.
   1. Rochester, MN
  145. Anita Mahajan, M.D.
   Anita Mahajan, M.D.
   1. Rochester, MN
  146. Chetna Mangat, M.D.
   Chetna Mangat, M.D.
   1. Rochester, MN
  147. Mhd Louai Manini, M.D.
   Mhd Louai Manini, M.D.
   1. Rochester, MN
  148. Samir Mardini, M.D.
   Samir Mardini, M.D.
   1. Rochester, MN
  149. Catherine A. Marks, M.D.
  150. Christine A. Matarese, D.O.
  151. Angela C. Mattke, M.D.
   Angela C. Mattke, M.D.
   1. Rochester, MN
  152. Stephanie C. Mavis, M.D.
   Stephanie C. Mavis, M.D.
   1. Rochester, MN
  153. Sarah R. McCarthy, Ph.D., M.P.H., L.P.
  154. Marian T. McEvoy, M.D.
   Marian T. McEvoy, M.D.
   1. Rochester, MN
  155. Alastair J. McKean, M.D.
   Alastair J. McKean, M.D.
   1. Rochester, MN
  156. Emily A. McTate, Ph.D., L.P.
  157. Deborah B. McWilliams, M.D.
  158. Todd A. Milbrandt, M.D.
   Todd A. Milbrandt, M.D.
   1. Rochester, MN
  159. Kai J. Miller, M.D., Ph.D.
  160. Keith A. Miller, M.D.
   Keith A. Miller, M.D.
   1. Rochester, MN
  161. Khaled S. Mohammed, M.B., B.Ch.
  162. Brian G. Mohney, M.D.
   Brian G. Mohney, M.D.
   1. Rochester, MN
  163. Jenny M. Montejo, M.D.
   Jenny M. Montejo, M.D.
   1. Rochester, MN
  164. Steven L. Moran, M.D.
   Steven L. Moran, M.D.
   1. Rochester, MN
  165. Brendan J. Mulhern, M.D.
   Brendan J. Mulhern, M.D.
   1. Rochester, MN
  166. Brian A. Neff, M.D.
   Brian A. Neff, M.D.
   1. Rochester, MN
  167. Timothy J. Nelson, M.D., Ph.D.
  168. Michael E. Nemergut, M.D., Ph.D.
  169. Talha Niaz, M.B.B.S.
   Talha Niaz, M.B.B.S.
   1. Rochester, MN
  170. Katherine C. Nickels, M.D.
  171. Scott L. Nyberg, M.D., Ph.D.
  172. Shawn W. O'Driscoll, M.D., Ph.D.
  173. Madeleine B. O'Keefe, M.D.
  174. Patrick W. O'Leary, M.D.
   Patrick W. O'Leary, M.D.
   1. Rochester, MN
  175. Mark W. Olsen, M.D.
   Mark W. Olsen, M.D.
   1. Rochester, MN
  176. Amir B. Orandi, M.D.
   Amir B. Orandi, M.D.
   1. Rochester, MN
  177. Laura J. Orvidas, M.D.
   Laura J. Orvidas, M.D.
   1. Rochester, MN
  178. Yves Ouellette, M.D., Ph.D.
  179. Christina M. Pabelick, M.D.
  180. Miguel A. Park, M.D.
   Miguel A. Park, M.D.
   1. Rochester, MN
  181. Paige I. Partain, M.D.
   Paige I. Partain, M.D.
   1. Rochester, MN
  182. Marc C. Patterson, M.D.
   Marc C. Patterson, M.D.
   1. Rochester, MN
  183. Eric R. Pease, D.O., M.B.A.
  184. Pavel N. Pichurin, M.D.
   Pavel N. Pichurin, M.D.
   1. Rochester, MN
  185. Sophia M. Pillai, M.D.
   Sophia M. Pillai, M.D.
   1. Rochester, MN
  186. Siobhan T. Pittock, M.B., B.Ch.
  187. Stephanie F. Polites, M.D., M.P.H.
  188. D. Dean Potter, Jr., M.D.
  189. Mikel Prieto, M.D.
   Mikel Prieto, M.D.
   1. Rochester, MN
  190. Nicholas A. Pulos, M.D.
   Nicholas A. Pulos, M.D.
   1. Rochester, MN
  191. M. Yasir Qureshi, M.B.B.S.
  192. Amy E. Rabatin, M.D.
   Amy E. Rabatin, M.D.
   1. Rochester, MN
  193. Sandra J. Rackley, M.D., MAEdHD
  194. Nevenka Radakovic, M.D.
   Nevenka Radakovic, M.D.
   1. Rochester, MN
  195. Luke C. Radel, M.D.
   Luke C. Radel, M.D.
   1. Rochester, MN
  196. Nipunie S. Rajapakse, M.D., M.P.H.
  197. Anupama Ravi, M.D.
   Anupama Ravi, M.D.
   1. Rochester, MN
  198. Deborah L. Renaud, M.D.
   Deborah L. Renaud, M.D.
   1. Rochester, MN
  199. Sarah C. Rhodes, M.D.
   Sarah C. Rhodes, M.D.
   1. Rochester, MN
  200. Elizabeth H. Ristagno, M.D.
  201. Magdalena Romanowicz, M.D.
  202. Peter S. Rose, M.D.
   Peter S. Rose, M.D.
   1. Rochester, MN
  203. Charles B. Rosen, M.D.
   Charles B. Rosen, M.D.
   1. Rochester, MN
  204. Jane R. Rosenman, M.D.
   Jane R. Rosenman, M.D.
   1. Rochester, MN
  205. David J. Sas, D.O.
   David J. Sas, D.O.
   1. Rochester, MN
  206. Gregory J. Schears, M.D.
   Gregory J. Schears, M.D.
   1. Rochester, MN
  207. Brenda M. Schiltz, M.D., M.A.
  208. Peter J. Schoettler, M.D.
  209. Jonathan D. Schwartz, D.O., M.P.H.
  210. Leal G. Segura, M.D.
   Leal G. Segura, M.D.
   1. Rochester, MN
  211. Duygu Selcen, M.D.
   Duygu Selcen, M.D.
   1. Rochester, MN
  212. William J. Shaughnessy, M.D.
  213. Lytitia M. Shea, M.D.
   Lytitia M. Shea, M.D.
   1. Rochester, MN
  214. Julia Shekunov, M.D.
   Julia Shekunov, M.D.
   1. Rochester, MN
  215. Alexander Y. Shin, M.D.
   Alexander Y. Shin, M.D.
   1. Rochester, MN
  216. Leslie A. Sim, Ph.D., L.P.
  217. Prerna Sinha, M.B.B.S.
   Prerna Sinha, M.B.B.S.
   1. Rochester, MN
  218. David B. Soma, M.D.
   David B. Soma, M.D.
   1. Rochester, MN
  219. Anthony A. Stans, M.D.
   Anthony A. Stans, M.D.
   1. Rochester, MN
  220. Mark D. Stegall, M.D.
   Mark D. Stegall, M.D.
   1. Rochester, MN
  221. Dana B. Steien, M.D.
   Dana B. Steien, M.D.
   1. Rochester, MN
  222. Paul E. Stensrud, M.D.
   Paul E. Stensrud, M.D.
   1. Rochester, MN
  223. Elizabeth H. Stephens, M.D., Ph.D.
  224. Michael C. Stephens, M.D.
  225. Ray C. Stetson, M.D.
   Ray C. Stetson, M.D.
   1. Rochester, MN
  226. Michael J. Stuart, M.D.
   Michael J. Stuart, M.D.
   1. Rochester, MN
  227. Cosima C. Swintak, M.D.
   Cosima C. Swintak, M.D.
   1. Rochester, MN
  228. Nathan W. Taggart, M.D.
   Nathan W. Taggart, M.D.
   1. Rochester, MN
  229. Adam J. Tagliero, M.D.
   Adam J. Tagliero, M.D.
   1. Rochester, MN
  230. Peter J. Tebben, M.D.
   Peter J. Tebben, M.D.
   1. Rochester, MN
  231. PJ G. Thacker, Jr., M.D., M.H.A.
  232. Kristen B. Thomas, M.D.
   Kristen B. Thomas, M.D.
   1. Rochester, MN
  233. Megan J. Thorvilson, M.D.
  234. Megha M. Tollefson, M.D.
   Megha M. Tollefson, M.D.
   1. Rochester, MN
  235. Cheryl L. Tran, M.D.
   Cheryl L. Tran, M.D.
   1. Rochester, MN
  236. Charlotte S. Van Dorn, M.D.
  237. Jennifer L. Vande Voort, M.D.
  238. Christopher F. Viozzi, M.D., D.D.S.
  239. Abinash Virk, M.D.
   Abinash Virk, M.D.
   1. Rochester, MN
  240. Philip L. Wackel, M.D.
   Philip L. Wackel, M.D.
   1. Rochester, MN
  241. Jeffrey R. Weatherhead, M.D.
  242. Karen E. Weiss, Ph.D., L.P.
  243. Lloyd A. Wells, M.D., Ph.D.
  244. Stephen P. Whiteside, Ph.D., L.P.
  245. Myra J. Wick, M.D., Ph.D.
  246. Robert T. Wilder, M.D., Ph.D.
  247. Elaine C. Wirrell, M.D.
   Elaine C. Wirrell, M.D.
   1. Rochester, MN
  248. Lily C. Wong-Kisiel, M.D.
  249. Jason M. Woodbury, M.D.
   Jason M. Woodbury, M.D.
   1. Rochester, MN
  250. Mark E. Wylam, M.D.
   Mark E. Wylam, M.D.
   1. Rochester, MN
  251. Tomohiko Yamada, O.D.
   Tomohiko Yamada, O.D.
   1. Rochester, MN
  252. Molly J. Youssef, M.D.
   Molly J. Youssef, M.D.
   1. Rochester, MN
  253. Paul E. Youssef, D.O.
   Paul E. Youssef, D.O.
   1. Rochester, MN
  254. Michael J. Zaccariello, Ph.D., L.P.
  .

  عطاؤك له أثر كبير — تبرَّع الآن!

  تساهم التبرّعات، وهي قابلة للخصم الضريبي، في دعم آخر التطورات في الأبحاث وطرق الرعاية لإحداث نقلة نوعية في الطب.