الأخبار من Mayo Clinic

11/11/2020
  1. National Accreditation Program for Breast Centers. American College of Surgeons. https://www.facs.org/quality-programs/napbc. Accessed Feb. 7, 2019.
  2. Breast SPOREs. National Cancer Institute. https://trp.cancer.gov/spores/breast.htm. Accessed Feb. 7, 2019.
  3. Find an NCI-designated cancer center. National Cancer Institute. https://www.cancer.gov/research/nci-role/cancer-centers/find. Accessed Feb. 7, 2019.